Hírek

Elérhetőségek

Álláshirdetés (Általános Igazgatási Ügyintéző)

Nagyhegyes Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagyhegyes Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Általános Igazgatási Ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A fenti körökben kérelmek elbírálása, döntés előkészítése, döntések továbbítása

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

hagyatéki ügyintézés, szociális gyermekvédelmi feladatok, közterület felügyelettel kapcsolatos feladatok, ipar és kereskedelmi igazgatás, birtokvédelem.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Felsőfokú képesítés,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felsőfokú képesítés, jogi képesítés,
  • Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pinczés Róbert nyújt, a 52367011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagyhegyes Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NH/3527/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Általános Igazgatási Ügyintéző.

 

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  • A település honlapján - 2019. december 6.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.