Hírek

Elérhetőségek

Lomtalanítás 2023.október 7. (szombat)

ŐSZI LOMTALANÍTÁS 2023

 (ÚJ IDŐPONTBAN).

Tisztelt Nagyhegyesi Ingatlanhasználó!

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a településünkön hulladékgazdálkodási közszolgáltatási alvállalkozási feladatokat végző A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft.

a meghirdetett 2023. október 02-a helyett, a szűkös kapacitásuk miatt,

2023. október 07-én (szombat)

végez lomtalanítást

700 – 1400 közötti időszakban

a község belterületén.

 

Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, amelyek nem helyezhetők el a tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva).

Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető hulladékok körébe: a kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű gumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.

A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell kihelyezni, úgy hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, s a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Az apróbb kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni.

A hulladékok kihelyezésének időpontja: a lomtalanítási nap legkésőbb reggel 600 óráig, de lehetőség szerint előző nap este. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a járat minden utcán egyszer megy végig.

 

 

Nagyhegyes, 2023. 09. 19.

Nagyhegyes Község Önkormányzata