Hírek

Elérhetőségek

Nagyhegyes község szerkezeti és szabályozási tervének módosítása a 073/43 és 073/94 hrsz ú érintett telkeken, valamint a 0173/4 hrsz.-ú ingatlan, biológiai aktivitási érték pótlás