Hírek

Elérhetőségek

Tanévkezdési Támogatás

HIRDETMÉNY

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Polgármesteri Hivatalban elérhető a nyomtatvány a tanulók iskolakezdéséhez nyújtott támogatásához, azaz a tanévkezdési támogatáshoz.

A tanévkezdési támogatást annak a rászoruló gyermeknek és fiatal felnőttnek jár,

 • aki Nagyhegyes Község közigazgatási területén lévő alapfokú közoktatási intézménybe iratkozott be, vagy
 • középfokú oktatási intézmény nappali rendszerű oktatásban vesz részt,
 • vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.

A tanévkezdési támogatás szempontjából rászorult, akinek a családjában

 • még legalább egy gyermek, vagy fiatal felnőtt tartásáról gondoskodnak, vagy
 • az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének az ötszörösét – azaz az egy gyermeket nevelő családok esetében a család jövedelmétől is függ a támogatás megítélése.

A pénzbeli támogatás mértéke:

 • óvodás, illetve a nagyhegyesi óvodába beiratkozott bölcsődés gyermek részére 4.000 Ft;
 • általános iskolás gyermek részére 7 000 Ft;
 • középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek részére 15 000 Ft;
 • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói részére 20 000,- Ft.

 

A támogatás iránti kérelmet szeptember 30-ig, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói esetében október 15-ig lehet benyújtani.

A kérelem elérhető a Polgármesteri Hivatalban. A kérelemhez mellékelni kell:

 • személyi igazolványt, lakcímkártyát
 • középiskola, felsőoktatási intézmény tanulói, hallgatói jogviszony-igazolását
 • egy nevelt gyermek esetén a háztartás jövedelmét igazoló okiratokat

 

Nagyhegyes, 2021. augusztus 9.

 

Dr. Csősz Péter

jegyző sk.

Csatolmány(ok):