Hírek

Elérhetőségek

Elepi szántó művelési pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyhegyes Község nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése alapján nyílt – a felhívás mellékletét képező tartalmú – versenytárgyalást folytat le a tulajdonában álló, alábbi földterület művelési feladatainak ellátására 2023. november 1. napjától 5 éves időtartamra az alábbiak szerint:

Hrsz

AK

m2

Növénykultúra 2023

Növénykultúra 2028

0439/2

118,79

44657

takarmánylucerna

takarmánylucerna

Részletek a mellékletben!

Nagyhegyes,2023.09.21.

Nagyhegyes Község Önkormányzata

Csatolmány(ok):