Hírek

Elérhetőségek

Iskolai beiratkozás

FELHÍVÁS
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba
történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra
az alábbi időpontokban kerül sor:
2019. április 11. (csütörtök) 7.30 órától 17.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 7.30 órától 17.00 óráig

Tanköteles, azaz 2013. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Kapornai Judit
tankerületi központ igazgató sk.

Csatolmány(ok):