Hírek

Elérhetőségek

,,Nagyhegyes Község Tanulmányi Ösztöndíja"

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tisztelt Pályázó!

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete létrehozta „Nagyhegyes Község Tanulmányi Ösztöndíját”, melynek célja, hogy a Képviselő-testület elismerje és anyagilag támogassa azokat a nagyhegyesi illetőségű egyetemi vagy főiskolai hallgatókat, akik tanulmányi kötelezettségeik teljesítése során, továbbá a művészet és sport területén kiemelkedő eredményeket értek el.

 

Az ösztöndíj elnyerésének minimumfeltételei:

  • a pályázat benyújtásának időpontjában Nagyhegyesen bejelentett lakóhellyel rendelkezik, magyar állampolgár vagy az Európai Gazdasági Térség munkavállalójának családtagjaként letelepedési joggal rendelkezik.
  • a pályázó nappali tagozatos, államilag elismert diplomát adó felsőoktatási intézmény első alapképzésében vesz részt,
  • a pályázó tanulmányi átlaga az elmúlt két, elsőévesek tekintetében az utolsó lezárt felsőoktatási félévben a 3,7-et eléri.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • az utolsó lezárt félévben elért tanulmányi eredmény átlaga a kari átlagot legalább 30%-kal meghaladta,
  • kimagasló tudományos munka, kiemelkedő művészeti- vagy sportteljesítmény( Országos tanulmányi versenyen elért helyezés, Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartott előadás, Országos sportversenyen elért helyezés, Országos művészeti versenyen elért helyezés, Országos vagy nemzetközi művészeti kiállításon történő részvétel, Államilag elismert lemezkiadónál megjelent hanghordozó)

 

Az ösztöndíj összege:

- a legtöbb pontot szerzett pályázó esetén havonta 20 000 Ft,

- a 2-3. legtöbb pontot elérő pályázó esetén havonta 15 000 Ft,

- a 4-10. legtöbb pontot elérő pályázó esetén havonta 10 000 Ft,

- minden további, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó esetén 5 000 Ft.

 

A pályázathoz csatolni kell:

  • felsőoktatási intézmény igazolását, hogy a pályázó az intézmény nappali tagozatos hallgatója,
  • lezárt félévek tanulmányi átlagának igazolása a leckekönyv (index) megfelelő oldalainak másolatával,
  • felsőoktatási intézmény igazolását az elmúlt félév kari átlagáról,
  • a kiemelkedő tudományos, sport, illetve művészeti tevékenység igazolására szolgáló dokumentumokat (pl. oklevél másolata, verseny-, kiállítás szervezőjének igazolása stb.)

A pályázatokat 2020. év szeptember 30-ig Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatalánál (4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2.) elérhető nyomtatványon Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani.

Csatolmány(ok):
Kérelem57.91 KB