Hírek

Elérhetőségek

óvodai beiratkozás

H I R D E T M É N Y

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy:

- a 2019. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltő gyerekek óvodai beíratása (számukra kötelező 2019 szeptemberétől az óvodakezdés) 
- a 20 hetes kort betöltött gyerekek bölcsődébe történő beíratása (a bölcsődei csoportba 12 fő vehető fel)

 

2019. április 23-tól 2019. április 26-ig

8 órától 15 óráig

A szülő a beíratásra vigye magával:

- a gyermek nevére kiállított személyazonosító okmányt, vagy születési anyakönyvi kivonatát 
- a gyermek lakcímkártyáját,
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját
- a hátrányos helyzet igazolását (Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolás)
- bölcsődei beíratás esetén munkáltatói igazolást (mindkét szülő részéről, mely tartalmazza a munkába lépés várható időpontját is)

- A Nkt. 8. § (1) szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Ennek értelmében az a gyermek is beíratható, aki 2019. augusztus 31. után fél évvel tölti be harmadik életévét - azaz két és fél évet betöltött – de számukra még a szeptemberi óvodakezdés nem kötelező.

Nagyhegyes Község Önkormányzata