Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás klubok, szakkörök 2019

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Nagyhegyes Község Önkormányzata elismeri és támogatja a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását, az önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében végzett tevékenységet. Ennek keretében támogatja a kulturális, a közművelődési, az oktatás-nevelési, a szociális és karitatív tevékenységet, a természeti és épített környezet megóvását, a közrend- és vagyonvédelem biztosítása érdekében végzett tevékenységet, a sportolás és egészséges életmód, a prevenció, az egészségmegőrzés és életminőség javítása, a hagyományápolás és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében végzett tevékenységet.

 

A kitűzött célok elérése és a civil önszerveződések segítése érdekében Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelete alapján 2019. évi költségvetésébe Kulturális és Sport Keret elnevezéssel egy keretösszeget épített be, melyre nagyhegyesi illetékességű, bíróság által be nem jegyzett szerveződések (klubok, szakkörök), magánszemélyek pályázhatnak.

 

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2019. évben 1.000.000 Ft.

 

A pályázatok benyújtásának módja és határideje: A pályázatokat munkaidőben a Művelődési Házban Kerékgyártó Csaba közösségszervező részére lehet benyújtani 1 példányban 2019. március hó 18. napjáig.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét,
  2. igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget.

 

A beérkezett pályázatokat a pályázati határidő leteltét követő 30 napon belül a közösségszervező javaslata alapján a Képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága bírálja el.

 

A Pénzügyi Bizottság a pályázatok elbírálása során különös tekintettel veszi figyelembe, hogy

  1. a pályázó tevékenysége mennyiben szolgálja a rendelet 1.§-ában megfogalmazott célokat, alapelveket;
  2. a pályázatban megfogalmazott célkitűzés milyen mértékben szolgálja a köz javát,
  3. a megvalósítandó cél elérése reális-e, rendelkezik-e a szükséges feltételekkel, azokat elő tudja-e teremteni.

 

 

Nagyhegyes, 2019. február 28.

 

 

                                                                                   Nagyhegyes Község Önkormányzata

Csatolmány(ok):